Enerji Kaynaklarının Verimli Kullanımı


Azalt, Yeniden Kullan, Geri Dönüştür ve Kurtarma” kesinlikle çevreyi korumak için önemlidir.

(“Reduce, Reuse, Recycle and Recovery” is definitely important for saving the environment). Havalandırma bacalarından çıkan enerjinin tekrardan değerlrnesi göz ardı eidilemeyecek kadar değerlidir.

Enerjinin maliyetinin artması, destek olacak bütün alternatif enerji kaynaklarının ciddi şekilde değerlendirilmesi gerektirmektedir. Özellikle Avrupa da bu yönde çok yoğun bir çalışma vardır. Hem endüstriyel hem de küçük ölçekli uygulamalar açısından değerlendirilen önemli başlıklar

  • Solar elektrik enerjisi
  • Solar termal enerjisi (Concentrated Solar Power)
  • Rüzgâr enerjisi. (Baca gazı, taşıtların rüzgârı vb.dahil)
  • Akar sulardan baraj kurmadan elektrik üretimi (small hydro turbines)
  • Toprağın ve denizin soğutma ve ısıtma potansiyelinin kullanılması (Geothermal) vb.

Çoğu klima sistemi ve endüstriyel süreç, çıkarılması ve dağıtılması gereken ısı üretir. Egzoz Fanı, atık ısıyı atmosfere aktarmak için kullanılan ısı giderme cihazlarıdır; büyük ofisler, binalar ve endüstri binaları tipik olarak bina havalandırma sistemi için bir veya daha fazla egzoz fanı kurar..

Egzoz fanından çıkan kinetik enerjinin değerlendiren bu yenilikçi sistem, boşa harcanan rüzgâr enerjisini bir soğutma kulesinden faydalı bir enerji formuna dönüştürerek yerinde temiz enerji üretmeyi amaçlıyor. Üretilen enerji tahmin edilebilir ve süreklidir çünkü egzoz rüzgârı soğutma kulesi her açıldığında hazırdır. Başka bir deyişle, doğal rüzgâr kaynaklarının aksine egzoz havası, öngörülebilir ve tutarlı olan rüzgâr özelliğinden oluşur ve devamlılık arz eder. Bu nedenle, belirli bir süre boyunca rüzgâr karakteristiğinin istatistiksel analizi gerekli değildir. Ayrıca türbinin sabit bir dönüş hızında dönmesi beklenir ve bu nedenle sadece minimum dönüş hızı dalgalanması yaşandığı için aşırı hız kontrolü gerekli değildir. Bu nedenle türbin ömrü boyunca enerji üretiminin daha yüksek olması beklenmektedir.

Konu ile ilgili uygulamalara katkıda bulunmaktan onur duyarız.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *