Yenilenebilir Enerji

BNU Enerji, bireysel ihtiyaçlarınıza göre optimize edilmiş yenilenebilir enerji hizmetleri sunan bir proje yürütme şirketidir. Müşterilerimize, yatırım getirisini en üst düzeye çıkaran başarılı, yüksek kaliteli yenilenebilir enerji ileri teknoloji içeren çözümlerin tasarımını ve teslimatını sağlıyoruz.

Birincil Enerji Kaynakları

Yenilenebilir Enerji Projeksiyonu

Yenilenebilir

 • Güneş
 • Rüzgar
 • Hidro
 • Biyokütle
 • Dalga
 • Gelgit
 • Jeotermal

Mineral Esaslı

 • Kömür
 • Petrol
 • Doğal Gaz
 • Gaz Hidratları
 • Nükleer

IRENA yol haritasına göre, 2050 yılına kadar yenilenebilir enerji üretiminin büyümesine rüzgar ve güneş enerjisi hakim olacak. 2050 yılına kadar, 8.500 GW kurulu güce sahip güneş enerjisi ve 6.000 GW ile rüzgar, küresel elektrik üretiminin beşte üçünü oluşturacak. Son kullanıcı sektörlerinde elektrik tüketimi bugünkü düzeyin iki katından fazla olacaktır.  

Kaynak: IRENA (2019), Global energy transformation

Yenilenebilir enerji uygulamalarının enerjinin kullanıldığı yerde kurulmasının en verimli yöntem olduğunu düşünüyoruz. Kendi enerji kullanımının tamamını veya önemli bir bölümünü yenilebilir enerji kaynakları ile karşılamak enerji kayıplarını azaltacağı gibi küçük ölçekli kullanıcıların daha küçük bütçeler ile enerji yatırımlarını gerçekleştirmesine imkan tanır.