Enerji Çözümlerimiz

Enerjinin çeşitlendirilmesi ve kullanıldığı yerde üretilmesi önemi erjinin bir baskı aracı olarak kullanılmaya başlanması ile daha belirginleşti. Her ne kadar enerji üretim ve dağıtım ağları vazgeçilmez isede küçük kullanıcı kendi ihtiyacını mümkün mertebe kendi ürtmesi kendi ve dağıtım ağının çıkarınadır.
Mega Watlar boyutunda yenilenebilir enerji yatırımlarıda 10kW gücündeki enerji yatırımlarıda kıymetlidir. Biz kendi ihtiyacını karşılamak için yenilenebilir enerji yatırımları yapılmasının daha rasyonel olduğu kanısındayız.  BNUEnerji olarak küçük yatırımcıda büyük yatırımcıda bizim için eşit değerlidir.

Enerji Çözüm Uygulamaları

Güneş Enerjisi (Solar Energy) çatınızda, boş arazinizde, park yeri, kapalı pazar, stadyum gibi yerlerde ve tarım arazilerinde uygun çözümler kullanılarak kurulabilir. Avrupada tarım alanlarının gerekli tedbirler alınarak güneş enerjisi ile buluşması desteklenmektedir.

Güneş Enerjisi

Rüzgar Enerjisi (Wind Energy) rüzgarın yeterli olduğu yerlerde kullanılması uygundur. Rüzgar türbinleri yapısına ve gücünden bağımlı olarak yaklaşık 9 m/s rüzgar hızından sonra nominal güçlerinde çalışırlar. Ekonomik olarak uygulanabilir olması için, bir rüzgâr türbini kurulacak yerde yıllık ortalama en az 5.4 m/s (12 mph) rüzgâr hızı olmalıdır.

Rüzgar Enerjisi

Hidro Elektrik Sistemleri ( Hydro power systems) illede büyük barajlar yapmaya gerek duymadan uygun akarsu kaynakları yakınında yerleşik böygelerde küçük ölçekli sistemler kurarak çevreye zarar vermeden ihtiyacınız olan elektrik enerjisini elde edebilirsiniz. Küçük yerleşim yerleri,balık çiftlikleri,restoran, soğuk hava depoları vb için idealdir.

Hidro enerji

Hibrit enerji sitemleri birbirini destekliyen çözümlerin beraber kullanılması ile oluşur. En yaygın uygulama güneş ve rüzgar enerji sistenlerinin beraber kullanılmasıdır. Hibrit sistemlerin enerjinin depolamadan kullanımı için en uygun çözümler olduğunu değerlendiriyoruz.

Hybrit enerji